Ghid de informare

Locuiești într-un apartament și vrei să îi aduci imbunătățiri sau să faci modificări? Cei care nu respectă legile și aduc schimbări radicale importante într-un apartament, riscă să fie amendați cu amenzi usturătoare.

Prevederile care reglementează lucrările de construcții dintr-un apartament de bloc pot fi consultate în următoarele acte normative:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Deci, conform Legii nr. 50/199, lucrările de construcții în apartamente, sunt permise numai pe baza unei autorizații de construire. Prin lucrări de construcții se ințeleg, printre altele, lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora.
Prin autorizația de construire se oferă proprietarului, dreptul de a construi, consolida si repara o construcție deja existentă. Această autorizație este eliberată de către primărie pe baza unui dosar cu o valabilitate de maxim 1 an, ce trebuie să cuprindă acorduri, o serie de avize si proiectul tehnic. Se emite la solicitarea deținătorului unui drept real (proprietatea, uz, uzufruct, etc.) asupra unui imobil, cu respectarea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism.
Astfel, dacă modificările pe care dorești să le aduci în apartament presupun modificarea structurii de rezistentă a clădirii, aspectul architectural sau caracteristicile inițiale, îți va fi necesară aprobarea autorităților locale.

Concret, dacă vrei să construiești un perete despărțitor între 2 încăperi sau să dărâmi un perete, va trebui să obții autorizația de construire/desființare. Deci, pentru orice recompartimentare a apartamentului, veți avea nevoie de aprobare. Asta dacă nu vrei să riști amenzi usturătoare.

Partea bună este că există și schimbări și îmbunătățiri pe care le poți aduce locuinței, care nu necesită aprobarea primăriei. Acestea se referă la:

Reparatii la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate
Reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor si tâmplăriei
Reparații și înlocuiri de sobe de încălzit
Zugrăveli și vopsitorii interioare
Zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor

Pentru primirea autorizației de construire de la primărie, va trebui să vă innarmați cu răbdare. Procedura de obținere a aprobării pentru construcția sau desființarea unei anexe durează de regulă câteva săptămâni, iar documentația este una destul de complexă.

Obținerea certificatului de Urbanism

Certificatul de Urbanism este un act informativ eliberat de biroul de urbanism al primăriei în maxim 30 de zile de la depunerea actelor, în care vei găsi toate condițiile obținerii autorizației de construire/desființare. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, dosarul depus trebuie să cuprindă:

-Cerere-tip și opis lucrare
-Acte de proprietate, cadastru si extras de carte funciară (copie)
-Copie carte de identitate proprietar
-Plan cadastral la scara 1:500 în 2 exemplare cu situația actuală și propunerea nouă
-Plan cadastral la scara 1:2000 în 2 exemplare
-Planul apartamentului și fotografii fațadă bloc pentru balcoane parter, accese, modificări fațadă, relevee și planuri cu propunere (eventual realizate de un arhitect, dacă este vorba despre un proiect mai complex)
-Chitanță achitare taxă legala (se poate plăti la casieria primăriei sau la trezorerie, iar cuantumul taxei se calculează în funcție de suprafața pentru care se obține certificatul)

IMPORTANT!
Certificatul de Urbanism nu va da acordul construcției, ci acesta are rolul de a informa referitor la principalele caracteristici ale construcțiilor ce se pot executa pe un teren și enumera actele ce se vor depune pentru obținerea autorizației de construire, inclusiv avizele si acordurile necesare.

După ce se obține Certificatul de Urbanism, în funcție de modificările pe care vrei să le aduci apartamentului, va trebui să faci câteva drumuri in plus pe la diverse instituții ale statului sau private, pentru a obține avize si acorduri.

Prima oprire: architect. Acesta va realiza proiectul solicitat prin certificat, inclusiv releveul și documentația tehnică. Dacă modificările presupun demolarea sau construcția unui perete într-un apartament de bloc, cel mai probabil va fi necesară o expertiză tehnică ce trebuie evaluată de un expert tehnic autorizat.
Apoi, in Certificatul de Urbanism se poate solicita un aviz de la Inspectoratul Teritorial în Construcții, dar, ca și în cazul expertizei tehnice, acest lucru depinde de la caz la caz.

O altă posibilă cerință în cazul lucrărilor mai complexe, este să te asiguri că inchei un contract cu o firmă de salubrizare care să ridice molozul rezultat în urma demolării peretelui/pereților.
După ce deții întreaga documentație necesară, aceasta trebuie depusă la biroul de urbanism al primăriei de care aparții.

-Cerere-tip cu anexe și opis lucrare-Copie a certificatului de urbanism
-Documentația tehnică pentru autorizarea construirii/desființării (DTAC/DTAD)
-Avize, acorduri, declarații, studii stabilite și solicitate prin certificatul de urbanism
-Copie legalizată a titlului de proprietate a imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi
-Dovadă privind achitarea taxelor legale
– Taxă autorizație de construire
– Chitanță taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecților din România)
Autorizația de construire/desființare va fi emisă în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor actelor necesare.
Nerespectarea prevederilor legale în ce privește reconfigurarea unui apartament de bloc fară avizul primăriei, se consideră contravenție și va fi sancționată, și puteți primi amenzi de până la 100.000 lei. Sursa: (infocasa.ro)

Contactează-ne!